3HO Polska
"Gdy stracimy pieniądze nic nie stracimy.
Gdy stracimy zdrowie to coś stracimy.
Gdy stracimy charakter to tracimy wszystko."

Yogi Bhajan
facebook 3HO Polska
 
 

Jogiczny styl życia

Kundalini Joga traktuje ciało fizyczne człowieka jako świątynię, która jest cudownym tworem zaprojektowanym, aby nosić naszą duszę i umożliwić jej wypełnienie przeznaczenia na ziemi, w tym życiu. Jogiczna filozofia reprezentuje podejście pełne szacunku dla ciała i dla boskiej inteligencji, która to ciało przenika. Nasze ciało jest skończoną, pełną i doskonałą kreacją, niczego mu nie brakuje i każda jego część jest równie ważna. Jest boskim instrumentem za pomocą, którego doświadczamy życie. Poprzez nasze ciało możemy doświadczać bólu, przyjemności i naszej boskiej Jażni.


Wszystkie nasze zmysły, w tym również seksualność, są częścią tego instrumentu i powinny być traktowane jako istotne i wymagające szacunku aspekty naszego życia.Ciało nie jest towarem na sprzedaż. Nie jest źródłem grzechu, które wymaga stłumienia. Nie jest przedmiotem, które się poniewiera i niszczy. W dzisiejszej kulturze, wyjątkowo sztucznej i agresywnej, ciężko jest przypomnieć sobie o swojej prawdziwej naturze. Trudno jest dotrzeć do swojej prawdziwej, niezakłamanej, niezamaskowanej istoty i postrzegać siebie jako całość i jedność ciała, umysłu i duszy. Tak naprawdę zawieramy w sobie fizyczną manifestację, mentalną projekcję i boską obecność, która jest ponad czasem i przestrzenią.


W tej zakładce znajdziecie kilka jogicznych technik mogących pomóc wydobyć wewnętrzne piękno poprzez naturalne dbanie o ciało - naszą świątynię. 
 
 
 
Stowarzyszenie  /   Joga  /   Styl życia  /   Wydarzenia  /   Publikacje  /   Nauczyciele  /   Linki  /  

2009© 3HO Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

wykonanie inti.pl
>