3HO Polska
Stowarzyszenie promujące naukę
Kundalini Jogi, według systemu
Yogi Bhajana.
facebook 3HO Polska
 
 

nKYTA Polska


W 2011 roku przy Stowarzyszeniu 3ho Polska wyodrębniliśmy zespół KYTA Polska, by rozszerzyć przestrzeń dla działań nauczycieli Kundalini Jogi w Polsce.

 Współpracuje on i korzysta on z praw Stowarzyszenia 3HO Polska (osobowości prawnej, konta, statusu opp, obsługi administracyjno-księgowej), a jego działanie jest dedykowane sprawom nauczycielskim. Aby działać jako wolontariusz, nie trzeba być formalnym członkiem stowarzyszenia.
Wystarczy chęć działania.

Zespół ten nie jest stowarzyszeniem i w związku z tym brak wymogów prawnych wobec jej członków, takich jak: deklaracja przystąpienia, nabywanie i utrata członkostwa, coroczne walne zebrania.


Jednym z głównych działań grupy wolontariuszy jest obecnie Festiwal Kundalini Jogi

Posiada grupę kierującą, wybieraną na spotkaniach organizacyjnych

oraz swój budżet, o którego wykorzystaniu decyduje grupa kierująca.

 

Środowisko nauczycieli Kundalini Jogi w Polsce jest takie, jakim je tworzymy.
email do korespondencji: nkyta@3ho.pl


  

 
 
 
 
Stowarzyszenie  /   Joga  /   Styl życia  /   Wydarzenia  /   Publikacje  /   Nauczyciele  /   Linki  /  

2009© 3HO Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

wykonanie inti.pl
>