3HO Polska
Stowarzyszenie promujące naukę
Kundalini Jogi, według systemu
Yogi Bhajana.
facebook 3HO Polska
 
 

KYTA Polska


W 2011 roku przy Stowarzyszeniu 3ho Polska został wyodrębniony zespół KYTA Polska, by rozszerzyć przestrzeń dla działań nauczycieli Kundalini Jogi w Polsce.

 

Współpracuje on i korzysta on z praw Stowarzyszenia 3HO Polska (osobowości prawnej, konta, statusu opp, obsługi administracyjno-księgowej), a jego działanie jest dedykowane sprawom nauczycielskim.

Ma jednak szerszy zasięg, gdyż nie trzeba być członkiem 3HO Polska, aby działać w KYTA.
Uczestnictwo w KYTA może dotyczyć każdego nauczyciela Kundalini Jogi, który ukończył kurs nauczycielski Kundalini Jogi wg Yogi Bhajana.


KYTA nie jest stowarzyszeniem i w związku z tym brak wymogów prawnych wobec jej członków, takich jak deklaracja przystąpienia, utrata członkostwa, coroczne walne zebrania.

Posiada samodzielną i odrębną od Zarządu i Rady stowarzyszenia 3HO Polska, grupę kierującą.

Grupa ta jest wybierana przez wszystkich nauczycieli Kundalini Jogi w Polsce, w powszechnych wyborach.

Nauczyciele reprezentujący KYTA nie mogą byc jednocześnie członkami Zarządu lub Rady stowarzyszenia.


KYTA Polska posiada odrębne od 3HO Polska subkonto i swój budżet. O jego wykorzystaniu decyduje grupa kierująca.

Numer rachunku bankowego: 
KYTA 3ho Polska: 93 2130 0004 2001 0504 0373 0002

  

 

W roku 2019 odbędą się kolejne wybory do zespołu keirującego KYTA, szczegóły roześlemy wkrótce.

 


Środowisko nauczycieli Kundalini Jogi w Polsce jest takie, jakim je tworzymy.


  

 
 
 
 
Stowarzyszenie  /   Joga  /   Styl życia  /   Wydarzenia  /   Publikacje  /   Nauczyciele  /   Linki  /  

2009© 3HO Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

wykonanie inti.pl
>